RibXperience is definitief gestopt!

Vrijdag 6 maart 2020

Tot nader order zijn alle events (lees boekingen) van RibXperience Nederland voor de aankomende twee weken geannuleerd. Dit in het kader van het coronavirus en het besmettingsrisico dat dit virus met zich meebrengt.

Vrijdag 13 maart 2020

Naar aanleiding van het advies van het RIVM op 12 maart alsook de nationaal gestelde richtlijnen door onze regering, heeft RibXperience moeten besluiten om alle reeds gedane boekingen voor dit jaar tot nadere termijn te bevriezen.

 

 

Vrijdag 15 mei 2020
 

Vanwege het uitblijven van de benodigde inkomsten in het voorseizoen is de continuïteit van onze bedrijfsvoering zwaar onder druk komen te staan. Daar wij het bedrijf niet willen beëindigen met een schuldenlast (lees gedupeerden), hebben wij per vandaag besloten tot een tijdelijke en op termijn mogelijke definitieve stopzetting van de (actieve) bedrijfsvoering binnen RibXperience. Klanten die reeds een vooruitbetaling hebben verricht, ontvangen automatisch een refund.

 

Vrijdag 5 juni 2020

Aangezien wij in ons 10-jarig bestaan altijd onze (financiële) verplichtingen zijn nagekomen zullen wij dit ook in deze laatste fase van ons bestaan nastreven. Onze klanten die een aanbetaling hadden verricht, hebben inmiddels een refund ontvangen. Aankomende week gaan wij alle facturen van onze leveranciers, die aan RibXperience producten dan wel diensten hebben geleverd, voldoen. Wanneer jij van mening bent dat je (alsnog) een vordering hebt op RibXperience, dan dien je deze vordering uiterlijk voor 5 juni 2021 per mail kenbaar te maken dan wel te bekrachtigen. Na deze datum zal RibXperience definitief ophouden met haar actieve bestaan en is RibXperience niet langer bij machte om nog gehoor te geven aan (vermeende) verplichtingen van welke aard dan ook.

Maandag 5 juli 2021

Na bijna anderhalf jaar van stringente coronamaatregelen is de definitieve stopzetting van RibXperience vandaag daadwerkelijk een feit geworden. Begin dit jaar hadden wij nog heel even de hoop, dat wij dit voorseizoen alsnog een doorstart konden maken met RibXperience. Helaas bleef een verruiming van de coronamaatregelen uit en zijn wij daardoor niet langer bij machte om onze bedrijfsvoering voort te zetten. Daarom hebben wij vandaag besloten om de RibX-handdoek definitief in de spreekwoordelijke ring te gooien; RibXperience is niet meer!

Wij willen een ieder die, in welke hoedanigheid dan ook, betrokken is geweest bij de realisatie van RibXperience enorm bedanken. Samen met jullie hebben wij vanaf het jaar 2000 tot het jaar 2020 enorm veel leuke activiteiten weten te realiseren en daarmee onszelf maar ook vele duizenden deelnemers een mooie ervaring kunnen geven.

Op naar betere tijden en vooral in gezondheid voor iedereen.

Groeten RibXperience Nederland (in de volksmond ook wel RibX Loosdrecht genoemd)